Banner patrona


Bibliografia

ACP_PDF 2_file_documentBibliografia

ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMIENNE:
BIBLIOTEKA CZARTORYSKICH W KRAKOWIE:

Bystrzanowski Xawery Jan: Pisma Bystrzanowskiego, rkps 5555 IV, syg. 3461.

Czartoryski Adam Jerzy, Korespondencja, rkps 5504 IV.

Czartoryski Adam Jerzy, Korespondencja A. Czartoryski ego w czasie pobytu w Anglii 1831-1832, rkps 5274 IV.

Czartoryski Adam Jerzy, Kopie korespondencji i pism Czartoryskiego, lata 1832-1834, rkps 5274 IV.

Czartoryski Adam Jerzy, Pisma polityczne, 1832, rkps 5280 IV.

Czartoryski Adam Jerzy, Pisma polityczne, 1833, rkps 5281 IV.

Czartoryski Adam Jerzy, Listy do Niemcewicza, rkps 5500 IV.

Dembiński Jan, Korespondencja, rkps 5498 IV.

WIĘCEJ…

Skip to contentKontakt mailowy Kontakt Facebook Kontakt YouTube Kontakt instagram

URSYNOTEKA (C) 2018 | Polityka prywatności