O nas

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. J. U. NIEMCEWICZA

Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza działa od 1994
roku jako samorządowa instytucja kultury. Do jej
podstawowych zadań, oprócz gromadzenia, opracowywania i
udostępniania zbiorów należy popularyzacja książki i
czytelnictwa oraz pomoc w kształceniu młodym mieszkańcom
Ursynowa.
Posiada rozwiniętą, proporcjonalnie rozlokowaną na terenie
dzielnicy sieć placówek, w której skład wchodzi: Czytelnia
Naukowa, 5 Bibliotek dla Dzieci oraz 2 Oddziały dla Dzieci, 8
Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży, Wypożyczalnia
Zbiorów Obcojęzycznych oraz Wypożyczalnia Książki
Mówionej, a także Oddział Zbiorów Multimedialnych.
Z usług ursynowskich bibliotek korzysta ponad 47 tys.
mieszkańców dzielnicy. Czytelnicy mają do dyspozycji
księgozbiór liczący 345 tys. woluminów, wypożyczają ponad
500 tys. książek, 50 tys. płyt i filmów oraz 20 tys. czasopism w
ciągu rok. Doceniają też stały napływ nowości wydawniczych
– tylko w ubiegłym roku przybyło ponad 19 tys. pozycji
książkowych i 1 tys. zbiorów elektronicznych.
W placówkach bibliotecznych, również tych na Zielonym
Ursynowie, organizowane są od wielu lat przedsięwzięcia
towarzyszące działalności podstawowej: promocje książek,
spotkania autorskie, wieczory i koncerty poetyckie, wykłady i
ekspozycje. Organizujemy blisko 500 imprez rocznie, z czego
ponad połowę adresujemy do dzieci, zwracając szczególną

uwagę na popularyzację literatury wśród najmłodszych. Z
urozmaiconej propozycji kulturalnej skierowanej do bardzo
różnych odbiorców korzysta ok. 14 tys. osób rocznie.
Biblioteka tworząc KOLEKCJĘ NIEMCEWICZOWSKĄ od
dziewięciu lat realizuje konsekwentnie wysoko ocenianą
edycję nie publikowanych dotąd dzieł swego Patrona.
Proces opracowywania księgozbioru i wypożyczania jest
całkowicie skomputeryzowany. Katalogi dostępne są on-line z
możliwością rezerwacji książek drogą elektroniczną.
Mieszkańcom Ursynowa placówki oferują bezpłatne
korzystanie z Internetu.
W 2006 r. otrzymaliśmy nagrodę im. Kierbedziów w kategorii
Działalność na rzecz mieszkańców dzielnicy. Zostaliśmy także
uhonorowani Nagrodą POŁUDNIA w dziedzinie Aktywność za
poszukiwanie dróg współpracy z czytelnikami. W 2013 roku
Biblioteka została ogólnopolskim Wicemistrzem Promocji
Czytelnictwa. W 2018 r. otrzymaliśmy nagrodę im.
Kierbedziów w kategorii Rozwój sieci bibliotecznej. Te
wyróżnienia stanowią dla nas potwierdzenie, że działania
jakie podejmujemy, są dostrzegane i dobrze przyjmowane
przez lokalną społeczność.

Skip to contentKontakt mailowy Kontakt Facebook Kontakt YouTube Kontakt instagram

URSYNOTEKA (C) 2018 | Polityka prywatności