Kontakt

DYREKCJA

ul.Wasilkowskiego 6
Tel. 22 648-67-76
Fax 22 468-15-78

Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-791 Warszawa ul. Braci Wagów 1, NIP 951-18-78-932, REGON 010861160

Adres biura: 02-776 Warszawa, ul. Wasilkowskiego 6 
Tel. 22 648-67-76, Fax 22 468-15-78
email: sekretariat@ursynoteka.pl

Dyrektor : Anna Wolska
tel. 22 648 67 76
fax.22 468 15 78
email: anna.wolska@ursynoteka.pl

Główna Księgowa: Urszula Furman
tel. 22 648 67 76
fax.22 468 15 78
email: urszula.furman@ursynoteka.pl

Sekretariat: Monika Witek
tel. 22 648 67 76
fax.22 468 15 78
email: sekretariat@ursynoteka.pl

Instruktor : Maciejczuk Aneta
tel. 22 648 67 76
fax.22 468 15 78
email: aneta.maciejczuk@ursynoteka.pl

Kadry: Grażyna Kozak
tel. 22 648 67 76
fax.22 468 15 78
email: grazyna.kozak@ursynoteka.pl

Administracja: Joanna Tulwin
tel. 22 648 67 76
fax.22 468 15 78
email: joanna.tulwin@ursynoteka.pl

Inspektor Ochrony Danych
Maciej Twardowski
e-mail iod@ursynoteka.pl

Dział Obsługi Sieci
ul. ZWM 5
tel. 22 718 31 59
e-mail it@ursynoteka.pl

Impresariat
ul. ZWM 5
tel. 22 648 11 32
e-mail impresariat@ursynoteka.pl

Skip to contentKontakt mailowy Kontakt Facebook Kontakt YouTube Kontakt instagram

URSYNOTEKA (C) 2018 | Polityka prywatności