BIP.URSYNOTEKA.PL

2000px-POL_BIP_full.svg

przetarg

PRZETARG NA KSIĄŻKI 2019 SIWZ

Dane podmiotu

Biblioteka Publiczna im.J.U.Niemcewicza

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

02-791 Warszawa ul. Braci Wagów 1

NIP 951-18-78-932

REGON 010861160

Adres biura:02-776 Warszawa

Kilara 6

Tel. (022) 648-67-76

Fax (022) 648-15-78

adres strony: www.ursynoteka.pl

Status prawny

Biblioteka Publiczna im.J.U.Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.

Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz 539 ze zm.) jest m.st. Warszawa.

Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m.st Warszawy.

Biblioteka działa na podstawie:

Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 110 poz. 721 z 1997r. z późn. zm.)

Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85 poz. 539 z 1997r. ze zm.)

Uchwały Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie nadania nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy.

Nowa Uchwała Rady m. st Warszawy statut biblioteki 2017

Struktura organizacyjna

Dyrektor Anna Wolska tel. (022) 648 67 76

e-mail: anna.wolska@ursynoteka.pl

Placówki

CZYTELNIA NAUKOWA XIV

UL.LACHMANA 5 TEL 22 855 52 20 CZYNNA PON. WT. CZW. PT. 10.00-19.00 ŚR. 10.00–15.00 SOB. 9.00-13.00 czytelnia@ursynoteka.pl

WYPOŻYCZALNIA NR 34

KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY UL.6 SIERPNIA 23

TEL 22 899 18 83 CZYNNA PON. WT. CZW. PT. 11.00-19.00 ŚR. 11.00- 15.00 SOBOTA NIECZYNNA wypozyczalnia34@ursynoteka.pl

WYPOŻYCZALNIA NR 45

KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH DZIECI I MŁODZIEŻY UL.Romockiego “Morro” 5

TEL 22 403 87 33 PON. WT. CZW. PT. 11.00-19.00 ŚR. 11.00-15.00 wypozyczalnia45@ursynoteka.pl

WYPOŻYCZALNIA NR 109

KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY CZYNNA UL.KOŃSKI JAR 10

TEL 22 643 77 59 PON. WT. CZW. PT. 10.00-19.00 R. 11.00 15.00 wypozyczalnia109@ursynoteka.pl

WYPOŻYCZALNIA NR 112

KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY UL.NUGAT 4

TEL 22 643 36 62 CZYNNA PN. WT. CZW. PT. 10.00-19.00 ŚR. 11.00- 15.00  wypozyczalnia112@ursynoteka.pl

ODDZIAŁ DLA DZIECI WYPOŻYCZALNI NR 112

KSIĘGOZBIÓR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO 15 LAT UL. NUGAT 4

Tel. 22-468-81-17 Czynna: Pon. wt. czw. pt. 12.00 – 18.00 środa 11.00 – 15.00 oddz.wyp112@ursynoteka.pl

BIBLIOTEKA NR 127 Z CZYTELNIĄ

KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY UL.BRACI WAGÓW 1

TEL 22 258-37-46 CZYNNA

WYPOŻYCZALNIA

PON. WT. CZW. PT. 10.00–19.00 ŚR. 11.00–15.00

CZYTELNIA PON. WT. CZW. PT. 10.00–19.00 ŚR. 11.00wypozyczalnia127@ursynoteka.pl

ODDZIAŁ ZBIORÓW REGIONALNYCH WYPOŻYCZALNI 127 

Ul.Barwna 8

TEL 22 649 07 25 CZYNNA PN. WT. CZW. 14.00-19.00 ŚR. 11.00- 15.00, PT. 10.00-16.00 muzeum@ursynoteka.pl

WYPOŻYCZALNIA NR 128

KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY  UL.Kilara 7

TEL 22 641 99 33\ CZYNNA PON. WT. CZW. PT. 14.00–19.00 ŚR. 11.00–15.00 wypozyczalnia128@ursynoteka.pl

WYPOŻYCZALNIA NR 135

KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO 15 LAT UL> KŁOBUCKA 14

TEL 22 …………… CZYNNA PN. WT. CZW. PT. ……………. ŚR………………………….. wypozyczalnia135@ursynoteka.pl

WYPOŻYCZALNIA NR 139

KSIĘGOZBIÓR DLA DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO 15 LAT AL.KEN 21 TEL 22 44 621 65 CZYNNA PN. WT. CZW. PT. 10.00-19.00 ŚR. 11.00- 15.00 wypozyczalnia139@ursynoteka.pl

BIBLIOTEKA DLA DZIECI NR 60

 UL.NA UBOCZU 2 TEL 22 648 63 96 CZYNNA PON. WT. CZW. PT. 12.00–18.00 ŚR. 11.00–15.00 bd60@ursynoteka.pl

BIBLIOTEKA DLA DZIECI NR 7

KSIĘGOZBIÓR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO 15 LAT UL.Kilara 7

TEL 22 460 06 84 CZYNNA PON. WT. CZW. PT. 12.00–18.00 ŚR. 11.00–15.00 bd7@ursynoteka.pl

BIBLIOTEKA DLA DZIECI NR 9 

KSIĘGOZBIÓR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO 15 LAT UL. BARWNA 8

TEL 22 641 03 26 CZYNNA: PON. WT. CZW. PT. 12.00–18.00 ŚR. 11.00–15.00 bd9@ursynoteka.pl

BIBLIOTEKA DLA DZIECI 1NR 11

KSIĘGOZBIÓR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO 15 LAT UL.FANFAROWA 19

TEL 22 644 74 30 CZYNNA PON. WT. CZW. PT. 12.00–18.00 ŚR. 11.00–15.00 fanfarowa@ursynoteka.pl

MEDIATEKA – ODDZIAŁ ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH WYPOŻYCZALNI NR 45 

UL.CYBISA 6 TEL 22 414 25 55 CZYNNA PON. WT. CZW. PT. 10.00–19.00 ŚR. 11.00–15.00 mediateka@ursynoteka.pl

WYPOŻYCZALNIA ZBIORÓW OBCOJĘZYCZNYCH NR 131 

UL.DEMBOWSKIEGO 12

TEL 22 899 18 87  CZYNNA PON. WT. CZW. PT. 14.00–19.00 ŚR. 11.00–15.00 wypozyczalnia131@ursynoteka.pl

WYPOŻYCZALNIA  KSIĄŻKI MÓWIONEJ NR 134

 UL.HERBSTA 4 TEL 22 644 30 25 CZYNNA PON. WT. CZW. 14.00–19.00 ŚR. 11.00–15.00, PT. 10.00–16.00 wypozyczalnia134@ursynoteka.pl

DYREKCJA BIBLIOTEKI

UL.Kilara 6

TEL 22 648 67 76 FAX 22648 15 78 sekretariat@ursynoteka.pl

IMPRESARIAT

UL.Romockiego “Morro” 5 02-790 WARSZAWA

TEL./FAX. 22 648 11 32 impresariat@ursynoteka.pl

Dział Obsługi Sieci

UL.Romockiego “Morro” 5 02-790 WARSZAWA

TEL./FAX. 22 718 31 59 it@ursynoteka.pl

Przedmiot działalności

Prowadzenie działalności na rzecz rozwijania i popularyzacji czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury – poprzez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, a także realizowanie innych form działalności wynikających z kulturalnych potrzeb mieszkańców.

Sposób załatwiania spraw

Zasady i warunki udostępniania zbiorów bibliotecznych,  korzystania z dostępu do Internetu oraz innych usług są określone w regulaminach na stronie Biblioteki www.ursynoteka.pl

Sprawy pracownicze – tryb określony w Regulaminie Pracy

Zamówienia publiczne -zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych

Obieg dokumentów – zgodnie z instrukcją.

Majątek (stan na dzień 31 grudnia …………)

Rzeczowe aktywa (środki trwałe):  ………………….zł

Wartości niematerialne i prawne: ………………………..zł

Zbiory biblioteczne: ……………………….. zł

księgozbiór biblioteki liczy ………………………… egz.

Skip to contentKontakt mailowy Kontakt Facebook Kontakt YouTube Kontakt instagram

URSYNOTEKA (C) 2018 | Polityka prywatności