• 10czer18
 • 9czer18
 • 8czer18
 • 7czer18
 • 6czer18
 • 5czer18
 • 4czer18
 • 3czer18
 • 2czer18
 • 1 czezr18

Jak się zapisać?

Karta biblioteczna Ursynoteki jest ważna we wszystkich placówkach na terenie Ursynowa.

Przed rejestracją zapoznaj się z pełnym Regulaminem, który jest dostępny na naszej stronie internetowej  lub w każdej placówce. Podpisując kartę zapisu, zobowiążesz się do jego przestrzegania.

Zapisu możesz dokonać osobiście w wybranej placówce (dorośli w wypożyczalniach dla dorosłych, dzieci i młodzież w wypożyczalniach dla dzieci i młodzieży) lub przez Internet. (zapis online)

Dorośli

Do zapisu potrzebny jest dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

W bibliotece zostaniesz poproszony o wypełnienie i podpisanie zobowiązania.
Jeśli  posiadasz dowód osobisty według nowego wzoru (bez adresu zameldowania) zostaniesz poproszony o wypełnienie oświadczenia o miejscu zameldowania.

Po zarejestrowaniu się otrzymasz kartę biblioteczną.

Na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz tymczasowe hasło logowania do Katalogu. Jeśli e-mail nie dojdzie w ciągu kilku minut, sprawdź, czy nie ma go w spamie.

Dzieci i młodzież

Jeśli nie masz jeszcze 18 lat, przyjdź z rodzicem lub opiekunem prawnym. Potrzebny będzie też  jego dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

W bibliotece rodzic lub opiekun wypełni zobowiązanie w imieniu osoby niepełnoletniej.

Po zarejestrowaniu się otrzymasz kartę biblioteczną.

Na podany przez rodzica adres e-mail zostanie wysłane tymczasowe hasło logowania do Katalogu. Jeśli e-mail nie dojdzie w ciągu kilku minut, sprawdź, czy nie ma go w spamie.

Zapis przez Internet

Aby zarejestrować konto czytelnika wypełnij formularz.(zapis online) Na podany adres e-mail zostanie przesłany link, którego kliknięcie aktywuje konto i wygeneruje hasło dostępu. Jeśli e-mail nie dojdzie w ciągu kilku minut, sprawdź, czy nie został  zakwalifikowany jako spam.

W trakcie pierwszej wizyty  wypożyczalni zostaniesz poproszony o przedstawienie dowodu tożsamości, podpiszesz zobowiązanie i otrzymasz kartę biblioteczną.

Jak zalogować się do katalogu

Identyfikatorem logowania może być Twoje nazwisko i imię (imiona) albo PESEL. Możesz mieć problem z  logowaniem przy użyciu nazwiska i imienia, ponieważ w bibliotece zarejestrowanych może być więcej osób, mających takie samo nazwisko i imię!

Hasło logowania przyjdzie mailem po zapisie. Po zalogowaniu się, należy je zmienić na własne. Jeśli e-mail nie dotarł do Ciebie, sprawdź, czy nie został  zakwalifikowany jako spam.

W przypadku problemów z zalogowaniem lub gdy zapomnisz hasła, zadzwoń lub wyślij e-mail prośbą o pomoc do którejś z naszych placówek.

Obsługa konta

Po zalogowaniu możesz samodzielnie sprawdzić stan swojego konta czytelniczego: liczbę wypożyczeń, terminy zwrotów, stan zamówień i rezerwacji oraz przedłużyć terminy zwrotów książek – klikając w poszczególne opcje:

INFORMACJE – możesz sprawdzić i zmienić swoje dane.

WYPOŻYCZENIA – sprawdzisz, jakie książki masz wypożyczone, kiedy należy je zwrócić oraz możesz przedłużyć okres wypożyczenia (przycisk: Prolonguj).

Prolongata nie jest możliwa, jeśli limit przedłużeń został wyczerpany, tytuł został zamówiony przez innego czytelnika lub twoje konto czytelnika zostało zablokowane.

REZERWACJE – sprawdzisz, które z zamawianych przez Ciebie książek czekają na odbiór. Możesz też anulować rezerwację.

Możesz też zarezerwować książkę, która jest  dostępna w wypożyczalni. W tym celu kliknij napis: Zarezerwuj egzemplarz.  W godzinach otwarcia bibliotek funkcja ta jest niedostępna. Masz 3 dni robocze na odbiór książki.

ZAMÓWIENIA – sprawdzisz, jakie książki zamawiałeś i który jesteś w kolejce. Możesz też anulować zamówienie.

W ramach korzystania ze swojego konta możesz samodzielnie zamówić książkę, która aktualnie jest wypożyczona. W tym celu przy wybranym egzemplarzu kliknij napis: Zamawiam wydanie. Gdy książka będzie gotowa do odbioru otrzymasz e-mail z informacją. Masz 3 dni robocze na odbiór.

HISTORIA – sprawdzisz, jakie książki już wypożyczałeś.

ROZLICZENIA – uzyskasz informacje o zapłaconych oraz zaległych należnościach.

ZMIANA HASŁA – możesz zmienić hasło na nowe.

„w.bibliotece.pl” – możesz zarejestrować się w Portalu w.bibliotece.pl, dołączyć do niego swoje konto biblioteczne i uzyskać dzięki temu dostęp do wielu dodatkowych funkcji (ocena przeczytanych książek, recenzje itp.)

ACP_PDF 2_file_document REGULAMIN BIBLIOTEKI –  PDF

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA

W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług świadczonych przez bibliotekę, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
 2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym Regulaminie.
 3. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów czytelni oraz z Internetu jest bezpłatne we wszystkich placówkach biblioteki.

§ 2

Zapis

 1. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
  • okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i aktualnym adresem zameldowania. Osoby, które w dokumencie nie mają adresu zameldowania, zobowiązane są złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji (załącznik Nr 1)
  • wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie” (załącznik Nr 2)
  • zapoznać się z Regulaminem Wypożyczeń i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na wypełnionej karcie
  • złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec biblioteki.

Dane osobowe, gromadzone przez bibliotekę, są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych  oraz w celach komunikacji między Biblioteką a Czytelnikiem    zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 1. Przy zapisie osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za wypożyczone materiały biblioteczne przyjmują rodzice lub prawni opiekunowie, przez złożenie swojego podpisu na zobowiązaniu, bądź oświadczeniu, w przypadku braku adresu zameldowania (wzór oświadczenia Załącznik Nr 3)
 2. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot.
 3. Czytelnik ma obowiązek poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca  stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego.
 4. Zdalny zapis w bazie czytelników biblioteki daje możliwość rezerwowania i zamawiania poszukiwanych tytułów jeszcze przed formalnym zapisem do wypożyczalni.

Formularz rejestracyjny dostępny jest po kliknięciu „Zapisz się” w zakładce konto na stronie katalogu on-line biblioteki. Po wypełnieniu formularza system na wskazany adres e-mailowy wysyła link aktywacyjny. Jeżeli czytelnik potwierdzi swoją rejestrację w bazie, system wyśle drugą wiadomość z hasłem dostępu do konta. Hasło umożliwia zalogowanie się na swoje konto w celu zamawiania i rezerwacji wybranych materiałów. Czytelnicy, którzy zdalnie zarejestrowali się w bazie, aby odebrać  niezbędną do wypożyczeń kartę biblioteczną, muszą w dowolnej filii ( w bibliotekach dla dzieci – wyłącznie dzieci i młodzież do lat 19 –tu) okazać dokument tożsamości i podpisać kartę zapisu.

 1. Podczas dokonywania zapisu czytelnikowi wydawana jest karta biblioteczna, która ważna jest we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej na terenie Ursynowa.
 2. Czytelnik obowiązkowo okazuje kartę biblioteczną w chwili dokonywania wypożyczenia. W przypadku trudności z identyfikacją czytelnika, bibliotekarz ma prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.
 3. Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty (wzór upoważnienia

Załącznik Nr 4)

 1. Osoba, która zagubiła kartę powinna niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Bibliotekę.
 2. Z chwilą powiadomienia Biblioteki o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby niepowołane przejmuje biblioteka.
 3. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.
 4. Za wydanie duplikatu zagubionej karty pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem

(Załącznik Nr 5)

§ 3

Zasady wypożyczeń

 1. Materiały biblioteczne udostępniane są czytelnikom w formie wypożyczeń do domu lub prezentacji na miejscu.
 2. Czytelnik ma prawo wypożyczyć we wszystkich placówkach Biblioteki nie więcej niż 10 pozycji.
 3. W każdej z placówek można maksymalnie wypożyczyć 5 pozycji, w tym:
  • 5 woluminów książek
  • 2 filmy (na płytach CD i DVD lub kasetach video)
  • 3 egzemplarze „książki mówionej”
  • 2 płyty muzyczne
 4. Okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów       materiałów bibliotecznych są następujące:

słowniki i encyklopedie – 2 dni                       filmy na płytach DVD lub kasetach video – 2 dni płyty muzyczne – 7 dni lektury szkolne – 14 dni pozycje szczególnie cenne (książki wypożyczane na rewers, poszukiwane nowości)

– 7 do 14 dni

książka mówiona – 14 dni

pozostałe książki – 30 dni

 1. Termin zwrotu wypożyczonej pozycji może być przedłużony tylko w przypadku, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 2. Przedłużenia można dokonać bezpośrednio w filii Biblioteki, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub po samodzielnym zalogowaniu się do katalogu na swoje konto biblioteczne.
 3. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia lub zażądać zwrotu wypożyczonego materiału przed określonym terminem, jeśli jest to materiał szczególnie poszukiwany.
 4. Czytelnik może zarezerwować materiały, które nie są w danej chwili wypożyczone.
 5. Rezerwację należy zgłosić bezpośrednio w filii biblioteki, telefonicznie lub drogą elektroniczną w systemie komputerowym.
 6. Zarezerwowane materiały biblioteczne oczekują na czytelnika 3 dni (2 dni filmy i płyty), a nie odebrane w tym czasie, mogą zostać udostępnione innemu użytkownikowi bez możliwości przedłużenia terminu rezerwacji.
 7. Szczególnie wartościowe tytuły wypożyczane są po wypełnieniu rewersu i wpłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości ceny inwentarzowej każdej wypożyczanej pozycji, nie mniej jednak niż 50 zł i nie więcej niż 200 zł. Wysokość kaucji każdorazowo określa bibliotekarz.
 8. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wypożyczenia jednej książki za kaucją na czas weekendu. Decyzję podejmuje kierownik wypożyczalni.
 9. Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury i w korzystaniu z katalogów sieci bibliotek ursynowskich.

§ 4

 1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, ich zagubienie lub zniszczenie, wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną.
 2. Za zwrócenie wypożyczonego filmu lub dokumentu elektronicznego, po przekroczeniu terminu zwrotu, wypożyczający płaci karę określoną w cenniku.
 3. Za zwrócenie innego materiału bibliotecznego, po przekroczeniu terminu zwrotu, wysokość kary oblicza się zgodnie z cennikiem.
 4. Czytelnik pokrywa koszty wysyłanych upomnień oraz rozmów telefonicznych, dotyczących zwrotu książek.
 5. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie biblioteki , niemożliwy jest zwrot lub prolongata materiałów bibliotecznych, biblioteka nie pobiera opłat za ich przetrzymanie.
 6. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa, również za pośrednictwem firmy windykacyjnej.
 7. Za nieterminowy zwrot książek przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 8. Jeżeli czytelnik nie zwróci w terminie książek w jednej z filii, na jego konto zostanie nałożona blokada (obowiązująca w całej sieci ursynowskich bibliotek) do czasu uregulowania zobowiązań wobec biblioteki.
 9. Czytelnik posiadający jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do biblioteki, nie może być osobą upoważnioną do korzystania z konta innego użytkownika biblioteki oraz osobą poręczającą.
 10. Jeżeli na koncie dziecka czytelnika istnieją nieuregulowane zobowiązania w stosunku do biblioteki, poręczający nie może korzystać ze swojego konta, dopóki należności nie zostaną uregulowane.
 11. Osoba poręczająca, mająca nieuregulowane zobowiązania w stosunku do biblioteki, nie może korzystać z konta niepełnoletniego dziecka, aby wypożyczać książki dla siebie. Dziecko korzysta ze swego konta bez ograniczeń.
 12. Biblioteka nie ma obowiązku informowania czytelnika o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów. Powiadomienia i upomnienia generowane automatycznie przez system biblioteczny mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny, a ich brak nie stanowi podstawy do obniżenia nałożonej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.
 13. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, stanowiących własność publiczną.
 14. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest:
  • odkupić ten sam tytuł lub
  • kupić inny wskazany przez bibliotekarza bądź
  • wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości aktualnej ceny rynkowej zagubionej jednostki inwentarzowej zbioru bibliotecznego
  • pokryć koszty oprawy introligatorskiej, jeśli książka była oprawiona (stopień zużycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania).
 15. Przypadki zauważonych braków i uszkodzeń materiałów bibliotecznych należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 16. W każdym przypadku decyzję związaną z wypożyczaniem materiałów bibliotecznych oraz określeniem wysokości ekwiwalentu podejmuje kierownik placówki. Istnieje możliwość odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

§ 5

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Czytelnik, korzystający z materiałów udostępnianych w Czytelni , zobowiązany jest do okazania bibliotekarzowi karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości z numerem PESEL.
 2. Dostęp do księgozbioru podręcznego oraz czasopism bieżących jest wolny. Książki wybrane z półek należy przedstawić bibliotekarzowi.
 3. Pozostałe materiały biblioteczne można otrzymać po złożeniu zamówienia.
 4. Zamówienia należy składać najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Czytelni.
 5. Z udostępnionych materiałów bibliotecznych można zamówić kserokopie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonanie kserokopii jest odpłatne. Wysokość opłaty określa Załącznik Nr 5
 6. Wnoszone do Czytelni materiały własne należy zgłosić u bibliotekarza.
 7. Biblioteka dopuszcza jako formę wypożyczeń tzw. „wypożyczenia krótkoterminowe”
 8. Prawo do korzystania z tej usługi mają wszyscy czytelnicy Biblioteki, którzy posiadają aktualną kartę biblioteczną.
 9. Z księgozbioru podręcznego oraz z czytelni można wypożyczyć jednorazowo 1 wolumin. Wypożyczenie następuje po okazaniu karty, wypełnieniu rewersu oraz wpłaceniu kaucji zwrotnej za każdą wypożyczoną książkę. Kaucja zwrotna wynosi od 50,00 do 200,00 zł. za każdy wypożyczony wolumin .
 10. Książki wypożycza się jeden raz w tygodniu w ostatnim dniu otwarcia Biblioteki, tzn. w piątek lub sobotę, nie wcześniej niż  pół godziny przed zamknięciem placówki.
 11. Zwrot wypożyczonych książek musi nastąpić w najbliższy poniedziałek najpóźniej pół godziny po otwarciu Biblioteki.
 12. Terminu zwrotu materiałów wypożyczonych krótkoterminowo nie przedłuża się.
 13. W przypadku nieterminowego zwrotu wypożyczonych publikacji naliczana będzie opłata zgodnie z cennikiem
 14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej książki lub wpłaty ekwiwalentu w wysokości nawet 3- krotnej wartości rynkowej danej publikacji.
 15. Kwota naliczona tytułem nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów lub/i kwota, będąca opłatą za zgubienie lub zniszczenie materiałów będzie potrącona z kwoty kaucji. W przypadku, gdy kwota kaucji będzie niewystarczająca na pokrycie powyższych opłat, Czytelnik jest zobowiązany pokryć różnicę.
 16. Czytelnik nie stosujący się do regulaminu „wypożyczeń krótkoterminowych” może czasowo lub na stałe zostać pozbawiony prawa do korzystania z tej formy udostępnień.

§ 6

ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU I KATALOGU

ELEKTRONICZNEGO

 1. Prawo do korzystania z Internetu przysługuje każdemu, kto zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Czytelnik, który zamierza korzystać z Internetu i katalogu elektronicznego w Bibliotece obowiązany jest poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza, okazać kartę biblioteczną lub dokument tożsamości z numerem PESEL oraz wpisać się do ewidencji odwiedzin ( wzór załącznik nr 6)
 2. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat pobieranych na podstawie art.14 Ustawy o bibliotekach (Załącznik Nr 7), za które Biblioteka ustaliła cennik opłat uwzględniający koszty usługi
 3. Indywidualna sesja internetowa/katalogowa może trwać nie dłużej niż pół godziny, z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.
 4. Internet służy przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, informacji bibliotecznej i bibliograficznej.Korzystanie z komputerów w/w celach traktowane jest priorytetowo.
 5. Dostęp do Internetu w Bibliotece nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe. Użytkownik nie może wykonywać jakichkolwiek czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów, nie może też za pośrednictwem Internetu popełniać czynów niezgodnych z prawem.
 6. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację osób, dokonujących takich prób.
 7. Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika na komputerze.
 8. Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu i katalogu SOWA. Poszukiwania prowadzi samodzielnie czytelnik.
 9. Czytelnik zobowiązany jest do zakończenia pracy z komputerem na 10 minut przed zamknięciem biblioteki.
 10. Użytkownik ma prawo do:
  • korzystania z Internetu przez pół godziny
  • pracy z programami zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych

-wydruku informacji wyszukanych w Internecie na wybranych stanowiskach komputerowych wyposażonych w drukarki

-korzystania z centralnego katalogu Biblioteki

-korzystania ze zbiorów multimedialnych i gier dostępnych w bibliotece

-korzystania z komunikatorów internetowych pod warunkiem założenia własnego profilu w programie

-korzystania z własnych nośników danych w celu zapisania na nich pobranych z Internetu materiałów.

 1. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu w Bibliotece zabrania się:
  • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji,
  • łamania zabezpieczeń systemu
  • instalowania własnego oprogramowania
  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych

-spożywania posiłków i napojów przy stanowisku komputerowym.

 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu.
 2. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że Czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 3. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia Czytelnika prawa korzystania z Internetu.
 4. W bibliotekach dla dzieci z Internetu korzystają wyłącznie dzieci.

§ 7

Zasady korzystania z sieci hotspot.

 1. Właścicielem bezprzewodowych punktów dostępowych działających w ramach hotspotu jest Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 2. Dostęp do Internetu realizowany jest z wykorzystaniem infrastruktury Biblioteki Publicznej J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
 3. Siecią zarządza Dział Obsługi Sieci w/w Biblioteki e-mail: it@ursynoteka.pl
 4. Usługa dostępu do Internetu za pośrednictwem hotspotu jest bezpłatna.
 5. Prawo do bezpłatnego korzystania z hotspotu przysługuje każdemu, kto zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany wpisać się do ewidencji odwiedzin na podstawie karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości z numerem PESEL.
 6. Dostęp do Internetu może być wykorzystywany jedynie przez osoby fizyczne, do niekomercyjnych celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 7. Hotspot działa w godzinach pracy placówek bibliotecznych w wypożyczalniach i czytelniach dla dorosłych . Biblioteka nakłada limit długości sesji korzystania z hotspotu (1 godzina). Po wygaśnięciu sesji można się zalogować ponownie.
 8. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego lub stałego braku sygnału internetowego, wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem hotspot. Biblioteka nie jest w stanie zagwarantować minimalnej przepływności łącza internetowego.
 1. Zabrania się wykorzystywania hotspotu Biblioteki do:
  1. popełniania czynów niezgodnych z prawem (np.: działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc).
  2. przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim).
  3. masowego rozsyłania materiałów o charakterze reklamowym, wirusów komputerowych oraz innych programów mogących spowodować uszkodzenie komputerów innych użytkowników Internetu.

Zabronione są także:

 1. próby uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony.
 2. próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj.

zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.).

 1. uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do hotspotu.
 2. dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp. bez pisemnej zgody podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie hotspotem.
 3. wszelkie inne działania użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania hotspotu i infrastruktury informatycznej Biblioteki.
 1. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za pośrednictwem hotspotu, jeśli wykryte zostaną działania niezgodne z niniejszym regulaminem.
 2. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność wszystkich usług sieciowych.
 3. Do podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej wymagane jest by było ono zgodne ze standardem 802.11.
 4. Pracownicy Biblioteki nie prowadzą bezpośredniego wsparcia dla użytkowników hotspotu w zakresie konfiguracji urządzeń, a także nie ponoszą odpowiedzialności za zgodność urządzeń użytkowników z infrastrukturą hotspotu.
 5. Ruch w sieci jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje konto.
 6. Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmuje dyżurny administrator Sieci

Biblioteki, po analizie jego działania w sieci. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego urządzenia przed niepowołanym dostępem z zewnątrz. Wskazane jest posiadanie oprogramowania antywirusowego i oprogramowania typu personal firewall. 17. Użytkownik jest świadom tego, że ruch odbywający się za pośrednictwem hotspotu jest niezabezpieczony i może być potencjalnie „podsłuchiwany” przez innych. W związku z powyższym przy korzystaniu ze stron i usług zawierających poufne dane (np. poczta elektroniczna, konta bankowe, konta na portalach aukcyjnych itp.) wskazane jest wykorzystywanie szyfrowanych protokołów np. https, pop3s, ssmtp. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do powyższego wskazania.
 2. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.

 

§ 8

Imprezy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych.
 2. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w w/w zakresie, a także na jego rozpowszechnianie przez umieszczenie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisie internetowym biblioteki oraz jej publikacjach informacyjnych i reklamowych. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

§ 9

Przepisy porządkowe

 1. Na sali wypożyczalni mogą przebywać tylko Czytelnicy zarejestrowani lub osoby upoważnione przez stałych Czytelników.
 2. Przed wejściem do wypożyczalni należy pozostawić w wyznaczonym miejscu teczki, plecaki i duże torby.
 3. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z   telefonów komórkowych.
 4. W Bibliotece obowiązuje zakaz wstępu dla osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 5. Czytelnik przebywający w wypożyczalni lub czytelni nie może w żaden sposób zakłócać porządku.

Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu, może czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, zostać pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

Bibliotekarz  może odmówić obsługi Użytkownika,  nie stosującego się do przepisów Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, , zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Wypożyczalni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki, a od jego decyzji do właściwej jednostki administracyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów.

 

Regulamin wraz z załącznikami  ACP_PDF 2_file_documentPDF

 • maj

  czerwiec 2024

  lipiec
  PN
  WT
  ŚR
  CZW
  PT
  SO
  ND
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  Wydarzenia: sobota, 1 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: niedziela, 2 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Wydarzenia: poniedziałek, 3 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: wtorek, 4 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: środa, 5 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: czwartek, 6 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: piątek, 7 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: sobota, 8 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: niedziela, 9 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  Wydarzenia: poniedziałek, 10 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: wtorek, 11 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: środa, 12 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: czwartek, 13 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: piątek, 14 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: sobota, 15 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: niedziela, 16 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  Wydarzenia: poniedziałek, 17 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: wtorek, 18 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: środa, 19 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: czwartek, 20 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: piątek, 21 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: sobota, 22 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: niedziela, 23 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Wydarzenia: poniedziałek, 24 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: wtorek, 25 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: środa, 26 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: czwartek, 27 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: piątek, 28 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: sobota, 29 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  Wydarzenia: niedziela, 30 czerwca
  Brak wydarzeń w tym dniu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7 • Dostępność

 • Mała książka – Wielki człowiek

 • Blog Marta w Czytelni

 • Biblioteki Warszawy

 • Foto konkurs

 • Wypożyczalnia Nr 34

 • DKK Ursynoteka

 • Książkomat

 • BIP

 • FAQ

 • Skip to content  Kontakt mailowy Kontakt Facebook Kontakt YouTube Kontakt instagram

  URSYNOTEKA (C) 2018 | Polityka prywatności